090 99 567 17Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG

Lịch khai giảng của trường dạy nghề ẩm thực NETSPACE  chi nhánh Nha Trang  gồm các khóa học, học pha chế, học pha chế, học bí quyết và học mở quán…

TÊN KHÓA HỌC GIỜ HỌC
Các khóa BẾP CHUYÊN NGHIỆP
Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

08:00- 11:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

14:00- 17:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

18:00- 21:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Sáng Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

08:00 – 11:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế – Ca Chiều Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

14:00- 17:00

Bếp chuyên nghiệp Quốc tế  – Ca Tối Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

18:00- 21:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

08:00- 11:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

14:00- 17:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Tối Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

18:00- 21:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Sáng Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

08:00 – 11:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Chiều Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

14:00- 17:00

Bếp chính bếp Việt – Ca Tối Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

18:00 – 21:00

Bếp Việt căn bản – Ca Sáng Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

08:00- 11:00

Bếp Việt căn bản – Ca Chiều Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

14:00- 17:00

Bếp Việt căn bản – Ca Tối Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

18:00- 21:00

Bếp Việt căn bản – Ca Sáng Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

08:00 – 11:00

Bếp Việt căn bản – Ca Chiều Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

14:00 – 17:00

Bếp Việt căn bản – Ca Tối Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

18:00 – 21:00

Bếp Hoa căn bản – Ca Sáng Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

08:00- 11:00

Bếp Hoa căn bản – Ca Chiều Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Bếp Âu căn bản – Ca Chiều Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Bếp Chay căn bản – Ca Sáng  Thứ 3,5,7 – 24/07/2018
08:00 – 11:00
Bếp Chay căn bản – Ca Tối Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

18:00- 21:00

Bếp chính bếp Chay – Ca Sáng Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

08:00 – 11:00

Bếp chính bếp Chay – Ca Tối Thứ 3,5,7 – 24/07/2018

18:00- 21:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Sáng Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

08:00 – 11:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Chiều Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Bếp Nhật căn bản – Ca Tối Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Sáng Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

08:00 – 11:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Chiều Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Bếp chính bếp Nhật – Ca Tối Thứ 2,4,6 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

CÁC KHÓA BẾP BÁNH CHUYÊN NGHIỆP
Bánh tổng hợp căn bản – Ca Sáng
Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 -23/07/2018

08:00 – 11:00

Bánh tổng hợp căn bản – Ca Chiều Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 -23/07/2018

14:00 – 17:00

Bánh tổng hợp căn bản – Ca Tối Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Sáng Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

08:00 – 11:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Chiều Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Bánh tổng hợp nâng cao – Ca Tối Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

Bánh kem – Ca Sáng Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

08:00 – 11:00

Bánh kem – Ca Tối Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

CÁC KHÓA PHA CHẾ CHUYÊN NGHIỆP
Pha chế tổng hợp – Ca Sáng Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

08:00 – 11:00

Pha chế tổng hợp – Ca Chiều
Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Pha chế tổng hợp – Ca Tối Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Sáng Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

08:00 – 11:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Chiều Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Pha chế Cafe Barista – Ca Tối Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

Pha chế rượu Batender – Ca Sáng Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

08:00 – 11:00

Pha chế rượu Batender – Ca Chiều Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

14:00 – 17:00

Pha chế rượu Batender – Ca Tối Học Cấp Tốc Từ Thứ 2 đến Thứ 7 – 23/07/2018

18:00 – 21:00

Các khóa đào tạo làm chủ
1. Chương trình Mở quán nhậu Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
2. Chương trình đào tạo Mở Quán ăn Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
3. Chương trình đào tạo Mở Quán Nước Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
4. C/trình dạy nghề Heo quay, Vịt quay, Gà quay Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Các khóa đào tạo đặc biệt
1. Chương trình đào tạo các món dê Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
2. Chương trình đào tạo các món gà Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
3. Chương trình đào tạo bếp Tiệc Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
4. Đào tạo Rang, Tẩm chế biến cà phê Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
5. Dạy món Huế Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
6. Dạy nướng Teppanyaki – Nhật Bản Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
7. Cắt tỉa Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
Các khóa đào tạo món ăn truyền thống
1. Chương trình dạy xôi chè Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)
2. Dạy món Huế Hàng tuần (liên hệ để biết lịch học)

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc cần tư vấn về học tập tại trường Netspace, xin vui lòng liên lạc với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi: